Menu Gwne

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
O sobie Email
W roku 1985 ukoczyem studia na kierunku Organizacja i Zarzdzanie na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach i podjem prac w dziale ksigowym w Hucie Szka "Jedlice". W Hucie Szka pracowaem do padziernika 1990 roku. W padzierniku 1990 roku podejmuj prac w PHZ "Baltona" S.A. oddzia Bdzin. Rwnolegle (02 stycznia 1991 r.) rozpoczynam dziaalno gospodarcz. Wtedy razem z Ojcem zaczem prowadzi Kancelari Dyplomowanego Biegego Ksigowego S.C. Niestety w tym samym roku umiera mj Ojciec i od tego czasu prowadz Kancelari pocztkowo sam, a od 1992 roku razem z on jako osob wsppracujc. Poniewa nie posiadam uprawnie Dyplomowanego Biegego Ksigowego (obecnie Biegego Rewidenta) zmieniam nazw. Powstaje Kancelaria Ksigowego. W roku 1998 uzyskuj wpis na list Doradcw Podatkowych. Dzisiaj wsplnie z on prowadzimy bardzo szerok gam usug zwizanych z zakresem obowizkw Doradcy Podatkowego i zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.